درباره ما۱۳۹۷/۶/۴ ،۰۸:۵۲:۱۸ +۰۰:۰۰

درباره ما

مدیریت شرکت تابان میوه افتخار دارد رهاورد سالیان دراز تحصیل و تحقیق و تجربه­ ی خود در کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی در زمینه صنعت داشت پس از برداشت (Post- Harvest) را متعهدانه و دلسوزانه برای کشاورزی و باغداری کشور به ارمغان آورده است و با کوشش و پیگیری خستگی ناپذیر و درک درست از تاٌثیر و اهمیت بسزای نقش این صنعت در پیشرفت و پیشبرد اهداف بلند مدت تولید و اقتصاد کشاورزی سبب تحولی شگرف در بهبود نگهداری و صنعت داشت پس از برداشت در کشور بوده است. شرکت تابان میوه بر این باور است آنچه که پس از گذشت ۲۴ سال کارآزمودگی و پیشینه درخشان در صنعت داشت پس از برداشت ما را از دیگر فعالین امروزین این صنعت در کشور متمایز می­کند همانا تعریف و درک درست از مفهوم مقوله مشتری مداری است از همین رو شرکت تابان میوه در طی این سالیان همواره بر آن بوده و کوشیده ارتباط مداوم خود با مشتریان را حفظ داشته و با شناخت دقیق موانع و نیازمندی ­های باغداران و کشاورزان روند تغییرات و به روز کردن تولیدات و محصولات خود را در راستای برآورده نمودن نیاز مشتریان طراحی و ساماندهی نماید.